ဖိလစ္ပိုင္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လူ ၃၈ ဦးေသဆံုးျပီး ၁၉.၄သိန္းေက်ာ္ ေဘးသင့္

(GMT+08:00)2023-01-24 12:37:52  

ဇန္နဝါရီလ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီအထိ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ လူ ၃၈ ဦးေသဆံုးခဲ့ျပီး ၅ ဦးေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္း ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဘးသင့္သူဦးေရမွာ ၁၉.၄သိန္းေက်ာ္ရွိျပီ ျဖစ္ၿပီး  အေျခခံအေဆာက္အအံု ဆံုးရႈံးမႈ ပီဆုိးေငြ သန္းေပါင္း ၂၈၀ေက်ာ္ ရွိ၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆုံးရႈံးမႈ ပီဆုိးေငြ သန္း ၇၅၀ေက်ာ္ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။