အေမရိကန္သည္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ခန္႔ တန္ဖိုးရွိ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားကို အီတလီသို႔ ျပန္ေပး

(GMT+08:00)2023-01-24 13:14:27  

  ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က အီတလီနိုင္ငံ ေရာမျမိဳ႔ေတာ္တြင္ ခိုးယူမႈခံရျပီး ႏိုင္ငံတကာ ပန္းခ်ီေရာင္းခ်သူမ်ားမွ အေမရိကန္သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ အီတလီ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈပစၥည္း ၆၀ တြင္ ဘီစီ ၁ ရာစုနွစ္မွ ေအဒီ ၁ ရာစုနွစ္အထိ ကာလပိုင္းရွိ ေယာက္်ားကိုယ္တစ္ပိုင္းေၾကး႐ုပ္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ယင္း ေၾကး႐ုပ္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ခန္႔ရွိ ခိုးယူမႈခံရသည့္ အီတလီေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ ပစၥည္းမ်ားကို အေမရိကန္၏ ပုဂၢလိကစုေဆာင္းမႈတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရၿပီး အီတလီသို႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့ျပီးဟု သတင္းအရ သိရပါသည္။