တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ ႏွစ္ဆန္း၁ရက္ေန႔တြင္ ေဘက်င္းၿမိဳ႔ ၿမိဳ႔နယ္မ်ားစြာတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-01-23 13:14:30  

ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ရက္ေန႔ ႏွစ္ဆန္း၁ရက္ေန႔တြင္ Tongzhou ၿမိဳ႔နယ္ တာယြင္ဟုိ ဘုရားပဲြ ႏွင့္ Shijingshan ၿမဳ႔ိနယ္ အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ ဘုရားပြဲ အပါအဝင္ ေဘက်င္းၿမိဳ႔ ႐ွိ ၿမဳ႔ိနယ္ မ်ားစြာတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး လႈပ္႐ွား မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္္ ခဲ႔ ၾကေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။