တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ (“ဒ႑ာရီ သတၱဝါ”က ဒ႑ာရီ သတၱဝါနွင္႔ ဆုံေတြ႔တဲ႔အခါ) လို႔ အမည္ရသည့္ ေတးဂီတဇာတ္ ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္

(GMT+08:00)2023-01-22 00:27:38  

 တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္  (“ဒ႑ာရီ သတၱဝါ”က ဒ႑ာရီ သတၱဝါနွင္႔ ဆုံေတြ႔တဲ႔အခါ) လို႔ အမည္ရသည္႔ ေတးဂီတဇာတ္ကုိ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္း ေတးဂီတဇာတ္တြင္ Virtual AR ရုပ္ပုံ နည္းပညာကုိ အသုံးျပဳၿပီး ႐ုပ္လုံးေပၚေအာင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့တာမို႔ ၾကည့္ရႈသူ ပရိသတ္မ်ားရဲ႕ ရင္ထဲထိေရာက္ေအာင္ ဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။