တရုတ္နိုင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔ညစာ

(GMT+08:00)2023-01-22 15:56:39  

ဇန္န၀ါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႕ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံ ေဒသအနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္အလုပ္မ်ားလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျပီးလည္းေကာင္း ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ၾကျခင္းကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ ဆင္ႏႊဲၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔ညစာကို အတူတကြ စားသံုးၾကကာ ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုၾကပါသည္။