ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ယုန္ေလးမ်ား

(GMT+08:00)2023-01-22 15:55:00  

တရုတ္ရိုးရာယုန္ႏွစ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ က်ေရာက္လာသည့္ အခါသမယတြင္ ယုန္သည္ လူအမ်ားအႀကိဳက္နွစ္သက္ဆံုးေသာ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္ ျဖစ္လာပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေလ်ာင္နင္ျပည္နယ္ စိန္ရန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆံုးယုန္ေကာ္ဖီဆိုင္၌ ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ယုန္ေလးမ်ားကို လူအမ်ား ႏွစ္သက္သေဘာက်ေနၾကပါသည္။