တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ “တင္႔ပု တံတား” အက ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္

(GMT+08:00)2023-01-21 22:30:56  

  တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သည့္ “တင္႔ပု တံတား” အကသည္ ရသေျမာက္ၿပီး ပရိသတ္မ်ား၏ အာရုံကုိ ဆဲြေဆာင္နုိင္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ AR အပါအဝင္ ရုပ္သံ နည္းပညာသစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳထားပါသည္။