တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ကၽြမ္းဘား ဆပ္ကပ္ “တုိင္းျပည္ အထက္၌ ပ်ံသန္းေနေသာ နဂါး”အကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္

(GMT+08:00)2023-01-21 22:27:37  

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ ကၽြမ္းဘားဆပ္ကပ္ “တုိင္းျပည္ အထက္၌ ပ်ံသန္းေနေသာ နဂါး” အကတြင္ ပီကင္းေအာ္ပရာ၊ ေရွးေဟာင္းအကနွင္႔ ဝူရႉးသုိင္းပညာမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ ရုပ္သံခံစားခ်က္မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးေနပါသည္။