တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ “ေျမးနဲ႔ဘြားဘြား ကုလားမေျခေထာက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း” အစီအစဥ္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္

(GMT+08:00)2023-01-21 22:29:42  

   တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတြင္ “ေျမးနဲ႔ဘြားဘြား ကုလားမေျခေထာက္ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း” အစီအစဥ္ကုိ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ႔ပါသည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ တရုတ္ ရုိးရာ ဓေလ႔စရုိက္မ်ား၏ ရသမ်ားကုိ ျပသထားပါသည္။