တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို အတူတူခံစားၾကည့္ၾကရေအာင္

(GMT+08:00)2023-01-21 13:47:58  

၁၉၈၃ခုႏွစ္မွစျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနျဖစ္ေသာ CCTVသည္ ေႏြဦးပြဲေတာ္ ႏွစ္သစ္ကူအၾကိဳေန႔ညတိုင္းတြင္ အနုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို က်င္းပေလ့ရွိပါသည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ရက္ေန႔သည္ တရုတ္ ေႏြဦးပြဲေတာ္အၾကိဳေန႔ျဖစ္ျပီး ထိုေန႔ညတြင္ China Media Group သည္ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ဘီလီယံဆယ္ခ်ီ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္အတူ ယုန္ႏွစ္ ေရာက္ရွိလာျခင္းကို ႀကိဳဆိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္တိုင္း တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပြဲေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို အတူတူခံစားၾကည့္ၾကရေအာင္။