ကမၻာ႔ပထမဆုံး bionic ပန္ဒါစက္႐ုပ္ "Xiaochuan" ကို တရားဝင္ ျပသ

(GMT+08:00)2023-01-21 13:44:34  

  ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ စီခြ်မ္းျပည္နယ္ ခ်င္တူးျမိဳ႔ရွိ ပန္ဒါေမြးျမဴေရးသုေတသနစခန္းတြင္   bionic ပန္ဒါစက္႐ုပ္ "Xiaochuan" ကို စတင္ျပသခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္ျပသခဲ့သည့္ bionic ပန္ဒါစက္႐ုပ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံးျဖစ္ျပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသိပၸံႏွင့္နည္းပညာတကၠသိုလ္၏ စက္႐ုပ္ဓာတ္ခြဲခန္းမွ တီထြင္ထားသည့္ Multi-modal အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ေသာ စက္႐ုပ္မ်ား၏ ေနာက္ဆုံးေမာ္ဒယ္ျဖစ္သည္။ ပန္ဒါစက္႐ုပ္ "Xiaochuan" သည္ စိတ္ခံစားမႈ အေနအထားအဆင္႔ႏွင္႔ အမ်ိဳးအစားအားျဖင္႔ ကေလးမ်ားႏွင့္ ပိုမို ေကာင္းမြန္စြာ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဖလွယ္ႏိုင္သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။