ႏွစ္သစ္ၾကိဳဆိုရန္အတြက္ "Strike the Iron Flower" ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-01-21 13:46:38  

 ယုန္ႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳဆိုရန္အတြက္ မၾကာခင္က အန္းေဟြးျပည္နယ္ စုက်ိဳးျမိဳ႕ ေတာင့္ရွန္းခရိုင္တြင္ ျဒပ္မဲ႔အေမြအႏွစ္ျဖစ္သည့္ "Strike the Iron Flower" ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ လွပေသာ သံပန္းမ်ားသည္ ညေကာင္းကင္ယံကို ထြန္းညႇိေပးၿပီး ေႏြဦးပြဲေတာ္၏ အေငြ႔အသက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။