တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စစ္ရင္ဆိုင္ေရးအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားမႈ လုပ္ငန္းကို ရွီက်င့္ဖိန္ စစ္ေဆး

(GMT+08:00)2023-01-20 14:18:14  

တရုတ္ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ က်ေရာက္ေတာ့မည့္ အခါသမယတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံသမၼတ၊ ဗဟို စစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ရက္ေန႔က ေဘက်င္းၿမိဳ႕ တြင္ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင့္ တပ္မေတာ္ စစ္ရင္ဆိုင္ေရးအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားမႈ လုပ္ငန္းကို စစ္ေဆးၿပီး သက္ဆိုင္ရာတပ္ဖြဲ႔မ်ားအား ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ႏွစ္သိမ္႔ အားေပးခဲ့ရာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ကိုယ္စား တရုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္မွ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္မွဴးတပ္သားမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အရပ္ဘက္အမႈထမ္းမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႔ အရံစစ္မႈထမ္းမ်ားအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္သၿပီး ေႏြဦးပြဲေတာ္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္ က တရုတ္ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ က်ေရာက္ေတာ့မည့္ အခါသမယတြင္ တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုမွ ျပည္သူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္၊ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ စစ္ရင္ဆိုင္ေရးအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားမႈ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို အားသစ္ေလာင္းေပးရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူမႈေရး တည္ၿငိမ္မႈကို ျပတ္ျပတ္သားသားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿပီး ျဖစ္ပြားႏိုင္ဖြယ္ရွိေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ ကယ္ဆယ္ေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚတာဝန္မ်ားကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။