ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ေကဒါေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား ေတြ႕ဆံုႏွစ္သိမ့္ အားေပးၿပီး တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ားအား ေႏြဦးပဲြေတာ္ ႏႈတ္ခြန္ဆက္သေၾကာင္း ေဖာ္ျပ

(GMT+08:00)2023-01-19 09:37:54  

တရုတ္ ရိုးရာ ေႏြဦးပဲြေတာ္ က်ေရာက္ေတာ့မည့္ အခါသမယတြင္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟို ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဗဟို စစ္ေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဗီဒီယို  စနစ္ျဖင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္ ေကဒါေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားအား  ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္သိမ့္အားေပးခဲ့ရာတြင္ တစ္ျပည္လံုး တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ားအား ေႏြဦးပဲြေတာ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ျပည္သူမ်ား က်န္းမာပါေစ၊ တစ္အိမ္သားလံုး ခ်မ္းေျမ့သာယာပါေစ၊ လုပ္ငန္း တိုးတက္ပါေစ၊ တရုတ္ ရိုးရာ ယုန္ႏွစ္တြင္ က်က္သေရ မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစ၊ မြန္ျမတ္ေသာ အမိႏိုင္ငံ စည္ပင္သာယာပါေစဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ ဖူက်ိဳးၿမိဳ႕ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ရွီက်င့္ဖိန္ကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္သေၾကာင္း အသီးသီး ေဖာ္ျပၾကၿပီး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ၄င္းတို႔ကို တရုတ္ ရိုးရာႏွစ္သစ္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါ အေျခအေန ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားသူမ်ားအား ကုသကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းကို လြန္စြာ အေရးထား ဂရုစိုက္ပါသည္။ ၄င္းသည္ ေဟးလံုးက်န္း ျပည္နယ္ ဟာရ္ဘင္ ေဆးပညာ တကၠသိုလ္ လက္ေအာက္ခံ အမွတ္ ၁ ေဆးရံုႏွင့္ ဗီဒီယို  စနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆးရံုတက္ေသာ လူနာမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး စကားေျပာၾကားၿပီး ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ခ်ိန္ညွိခဲ့သည့္ ေနာက္ပို္င္းတြင္  လူနာမ်ားအား ကုသမႈ၊ ေဆးဝါးျပင္ဆင္မႈႏွင့္ လူနာနာလန္ျပန္ထူမႈ စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂ႐ုတစိုက္ ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

    ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဗီဒီယို  စနစ္ ျဖင့္ ရထားလမ္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း   ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏွစ္သိမ့္အားေပးခဲ့ပါသည္။

စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ျမန္ယန္ၿမိဳ႕ ေပခၽြမ္း-ခ်န္းလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခရိုင္ ရွီယီရြာသည္ ဝင့္ခၽြမ္း ငလ်င္ေဘးဒဏ္ ခံခဲ့ရသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္သည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာ ျဖစ္ၿပီး ယခုတြင္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈရြာ ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဗီဒီယို  စနစ္ဖင့္ ရွီယီရြာ ေကဒါေခါင္ေဆာင္မ်ား၊ ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ရာ ေခတ္ကာလသစ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔အျပင္၊ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ တာလီမူ ေရနံေျမ ကုမၸဏီ လြင္နန္-ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ သိုေလွာင္ေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး စင္တာ “တရုတ္ျပည္ အေနာက္ပိုင္းထြက္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ကို အေရွ႔ပိုင္းသုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး” လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၏ ပထမ စခန္းျဖစ္သည့္ ခလာ-သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ စုေဆာင္းေရးဇုန္ႏွင့္ ဗီဒီယို  စနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္မႈ မ်ားႏွင့္ျပည့္စံုကာ မဂၤလာရွိေသာ ေႏြဦးပဲြေတာ္ကို ဆင္ႏဲႊႏိုင္ေအာင္ ဇုန္နယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး တာဝန္ကို စဲြၿမဲစြာ ထမ္းေဆာင္ၿပီး သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႔ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ညႊန္ၾကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။