နီေပါခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွီက်င့္ဖိန္ မွ Bidhya Devi Bhandari ထံသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာ ေပးပို႔

(GMT+08:00)2023-01-18 18:09:45  

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ နီေပါႏိုင္ငံသမၼတ Bidhya Devi Bhandari ထံသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္ က နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ ပ်က္က်မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး လူေသေက်အနာတရျဖစ္မႈ မ်ားစြာျဖစ္ပြားျခင္းကို ၾကားသိရေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ျဖစ္စဥ္မွာ ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲၿပီး ေသဆံုးသူမ်ား၏ က်န္ရစ္သူ မိသားစုဝင္မ်ားအား ႏွစ္သိမ္႔အားေပးသည္ဟု ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထိုေန႔တြင္ပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္ သည္လည္း နီေပါ ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Prachanda ထံသို႔ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ခဲ့ပါသည္။