ဟိုင္ခိုျမိဳ႕ရွိဆိပ္ကမ္း၃ခုတြင္တရုတ္ေႏြဦးပြဲေတာ္မတိုင္မီကြၽန္းမွထြက္ခြာမႈအမ်ားဆံုးခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိ

(GMT+08:00)2023-01-18 18:12:34  

ဇန္နဝါရီလ၁၆ရက္ေန႔ကတရုတ္ႏို္င္ငံဟိုင္နန္ျပည္နယ္ဟိုင္ခုိျမိဳ႕ရႈတ္ယင္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားစနစ္က်နစြာသေဘၤာေပၚတင္ၿပီးကြၽန္းမွထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။

တရုတ္ေႏြဦးပြဲေတာ္နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ်ဟိုင္နန္ျပည္နယ္ ဟိုင္ခိုျမိဳ႕မွာရွိသည့္ ဆိပ္ကမ္း၃ခုတြင္ပြဲေတာ္မတိုင္မီကြၽန္းကေနထြက္ခြာမႈအမ်ားဆံုးအခ်ိန္ေရာက္ေနပါသည္။