ကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး တရုတ္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ႀကိဳဆိုသည္ဟု တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဆို

(GMT+08:00)2023-01-18 18:09:08  

 ဇန္နဝါရီလ ၁၇ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ပံုမွန္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းေထာက္၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို ေျဖၾကားရာတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အန္တိုနီ ဘလင္ကင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊ တရုတ္-အေမရိကန္ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေနၾကေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦးက ေလးစားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရရွိေစျခင္းဟူေသာ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ မွ တင္ျပသည့္ မူ၃ခုျဖင့္ တရုတ္-အေမရိကန္ ဆက္ဆံမႈကို အစဥ္တစိုက္ ေရွ႕ရႈၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ တရုတ္ႏိုင္ငံကို မွန္ကန္စြာ သိရွိနားလည္ၿပီး ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္မဟုတ္ဘဲ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္၊ Zero-sum မဟုတ္ဘဲ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိေစရန္ စြဲကိုင္ထားကာ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ အေရးႀကီးေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တရုတ္-အေမရိကန္ဆက္ဆံမႈ ပံုမွန္တည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။