ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားမွ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္လုံးဆုိင္ရာစက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-01-17 14:11:57  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံသမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းကေဘက်င္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီး၌ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ားမွ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္လုံးဆုိင္ရာစက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလကုိယ္စားလွယ္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပ္ၿပီးတရုတ္ ရုိးရာနွစ္သစ္ကုိအတူ ႀကိဳ ဆိုၾကပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္မတီကုိယ္စား၊ ဒီမုိကေရစီပါတီအသီးသီးမွ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ား၊ ျပည္လုံးဆုိင္ရာစက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ မၾကာခင္ကအေရြးခံထားရသည္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလႈိက္လႈိက္လွဲလွဲေထာမနာျပဳပါေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီပါတီမ်ား၊ ျပည္လုံးဆုိင္ရာစက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား၊ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစုအားစိတ္ရင္းမွန္ျဖင္႔ ေႏြဦးပဲြေတာ္ နႈတ္ခြန္းဆက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါေၾကာင္းေဖၚျပခဲ႔သည္ဟုChina Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။