ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ရဲ႕ အလင္းေရာင္ႏွင့္အရိပ္

(GMT+08:00)2023-01-17 15:54:41  

အရိပ္မ်ားဟာ လွပတဲ႔အမွတ္ရစရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ပူေႏြးတဲ႔ ေနေရာင္ျခည္က ႏွစ္ေပါင္း (၆၀၂)ႏွစ္ရွိတဲ႔ ေဘက်င္းျမိဳ႕ ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ အတြင္းကို က်ေနပါတယ္။ အလင္းေရာင္ႏွင့္အရိပ္တုိ႔ ေရာေႏွာေနပံုက အခ်ိန္ေတြကိုပံုေဖာ္ျပသေနသလို စြဲေဆာင္မႈရွိေနပါတယ္။