ေရတပ္ ဖရီးဂိတ္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ဒံုးက်ည္ဖ်က္ေရးစစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-01-17 15:25:57  

မၾကာခင္ရက္မ်ားက တရုတ္ အေရွ႕ပိုင္း စစ္ေျမမွ ေရတပ္ဖရီးဂိတ္ စစ္သေဘၤာအဖဲြ႔သည္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ ဒံုးက်ည္ဖ်က္္ေရး စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မႈ ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ပထမဆံုးဒံုးက်ည္သည္ ပစ္မွတ္ ထိမွန္တာကုိ ေတြ႔ရပါသည္။