ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္က်င္ဖိန္ခရိုင္သည္ ၾကက္ေတာင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းျဖင္႔ ေက်းလက္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပး

(GMT+08:00)2023-01-17 14:27:19  

ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္က်င္ဖိန္ခရိုင္ရွိ မာထုိင္ ေဂဟစနစ္ ငန္းေမြးျမဴေရးစခန္းမွ ငန္းအေမႊးမ်ားကို ၾကက္ေတာင္ထုတ္လုပ္ရန္ ေဒသတြင္းအားကစားယဥ္ေက်းမႈ ကုမၸဏီမ်ားက အသုံးျပဳၾကသည္ဟုChina Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။