ဆန္းတုန္းျပည္နယ္ ယန္းထိုင္ျမိဳ႕သည္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအးခဲေသာ ရာသီဥတု ခံရ

(GMT+08:00)2023-01-17 15:24:47  

ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဆန္းတုန္းျပည္နယ္ ယန္းထိုင္ျမိဳ႕ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ ပင္လယ္လႈိင္းမ်ားေအးခဲသြားျပီး ကမ္းနားျခံစည္းရိုးကို ဖံုးလႊမ္းသြားပါသည္။

ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအးခဲေသာ ရာသီဥတုခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ၿပီး လႈိင္းႀကီးကာ ဆီးႏွင္း က်ဆင္းခဲ့သျဖင့္ ဆန္းတုန္းျပည္နယ္ ယန္းထိုင္ျမိဳ႕ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ ေဒသအခ်ိဳ႕မွ ပင္လယ္ေရမ်ားစြာ ေအးခဲသြားျပီး ေဆာင္းရာသီကာလတြင္ ထူးျခားေသာ ျမင္ကြင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။