တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္C919ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ႀကီးသည္ စန္းတုန္းျပည္နယ္တြင္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2023-01-17 15:55:15  

ယခုလ ၁၅ ရက္ေန႕က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ C919ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ႀကီးသည္ ခ်င္းေတာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

C919ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္သည္ ခ်င္းေတာင္သို႔မေရာက္ရွိမီ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕၊ ေဘက်င္းၿမိဳ႕၊ ခ်င္တူးၿမိဳ႕၊ ရွီးအန္းၿမိဳ႕ ႏွင့္ ဟိုင္ခုိၿမိဳ႕ စသည္႔ၿမိဳ႔၅ၿမိဳ႔တို႔ရွိ ေလဆိပ္၆ခုတြင္ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊ ဆက္လက္၍ ဂ်ီနန္ၿမိဳ႕၊ နန္ခ်န္းၿမိဳ႕၊ ဝူဟန့္ၿမိဳ႕၊ ေဟေဖၿမိဳ႕၊ နန္ကင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ထိုက္ယြမ္ၿမိဳ႕တို႔၌ စမ္းသပ္ပ်ံသန္းမႈကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။