တာ့ရွင္း ေလဆိပ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားကို ၁၇ ရက္ေန႔မွစ၍ တရားဝင္ ျပန္လည္စတင္

(GMT+08:00)2023-01-17 15:32:31  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉နာရီက China Southern Airlines ေလေၾကာင္းကုမၸဏီ၏ ျပင္ပေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ CZ309 သည္ ေပက်င္း တာ့ရွင္းမွ ေဟာင္ေကာင္သို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမာစြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး တာ့ရွင္း ေလဆိပ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ား တရားဝင္ ျပန္လည္စတင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တာ့ရွင္းေလဆိပ္တြင္ ျပန္လည္စတင္သည့္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းလိုင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။