“၂၀၂၃”ခုႏွစ္၏“ပထမဆုံးအႀကိမ္” တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအခမ္းအနား” သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

(GMT+08:00)2023-01-16 20:33:01  

ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ China Media Group ၏ “၂၀၂၃ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပြဲေတာ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအခမ္းအနား” သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပၿပီးနည္းပညာဆိုင္ရာဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ထူးျခားခ်က္မ်ားစြာကိုမိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ အခမ္းအနားတင္ဆက္သူမ်ားအားတရားဝင္ေၾကညာျခင္း၊ ေႏြဦးပြဲေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲအခမ္းအနား၏ စတိတ္စင္အလွဆင္သည့္ဗီဒီယိုမိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ လာဘ္ေကာင္ေလး “Tuyuanyuan” ကာတြန္းဇာတ္လမ္းတိုပထမဆုံးအႀကိမ္ ထုတ္လႊင့္ျခင္းတို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါသည္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ China Media Group ၏ ဒုတိယဥကၠဌဝမ္ေရွာင္က်န္းတက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။