အေမရိကန္-ဂ်ပန္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံအေပၚ အေၾကာင္းမဲ့သက္သက္ ျပစ္တင္၊ "စိတ္ကူးယဥ္ရန္သူ" ဖန္တီးျခင္း ရပ္စဲရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔အား တ႐ုတ္နိုင္ငံက အသိေပး

(GMT+08:00)2023-01-14 12:02:23  

    အေမရိကန္-ဂ်ပန္ "2+2" ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေပၚ အေၾကာင္းမဲ့ သက္သက္ ျပစ္တင္ျခင္းလုပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ပံုမွန္သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲၸ၌ စစ္ေအးအေတြးအေခၚနွင့္ အယူဝါဒေရးရာ မလိုမုန္းထားစိတ္မ်ား စြန႔္ပစ္ရန္၊ "စိတ္ကူးယဥ္ ရန္သူ"ဖန္တီးျခင္း ရပ္စဲရန္နွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ တည္ျငိမ္မႈကို ေႏွာင့္ယွက္သည့္ ေဘးအႏၱရာယ္ မျပဳရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔အား အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရသိရသည္။