တရုတ္-ဥေရာပ ရထားလမ္းတြင္ ျပည္ပမွ ႏွစ္သစ္ကူး ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္

(GMT+08:00)2023-01-14 12:01:35  

    ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကာဇတ္စတန္ႏိုင္ငံမွ ဂ်ဳံမႈန႔္ တန္ခ်ိန္ ၁၃၀၀ တင္ေဆာင္လာသည့္ တ႐ုတ္-ဥေရာပ မီးရထားသည္ ရွီးအန္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘူတာ႐ုံံသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ၂၀၂၃ခုႏွစ္၏ ပထမဆံုးေသာ တရုတ္-ဥေရာပ မီးရထားလည္းျဖစ္ပါသည္။ ရွီးအန္းျမိဳ႕သို႔ ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိၿပီး မၾကာခင္က်ေရာက္ေတာ့မည့္ ေႏြဦးပြဲေတာ္အတြက္ ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာတာျဖစ္ပါသည္။