ကမာၻ႔ပထမဆုံး စမတ္ပံုစံ ေမာင္းသူမဲ့ သိပၸံပညာစူးစမ္းေလ႔လာေရး သေဘၤာ "Zhuhai Yun" ကို တရားဝင္ အသံုးျပဳ

(GMT+08:00)2023-01-13 16:53:31  

ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းက ကမာၻ႔ပထမဆုံး စမတ္ပံုစံ ေမာင္းသူမဲ့ သိပၸံပညာစူးစမ္းေလ႔လာေရး သေဘၤာ "Zhuhai Yun " သည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း စမ္းသပ္မႈဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ပင္မဆိပ္ကမ္း Zhuhai Gaolan သို႔ ေရာက္ရွိကာ၊ တရားဝင္အသံုးျပဳ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ယင္း စမတ္ပံုစံ ေမာင္းသူမဲ့ သိပၸံပညာစူးစမ္းေလ႔လာေရး သေဘၤာက အရွည္ ၈၈.၅ မီတာ၊ အက်ယ္ ၁၄ မီတာ၊ အနက္ ၆.၁ မီတာရွိျပီး၊ သေဘၤာအေလးတန္ခ်ိန္ ၂၁၀၀ ခန္႔ရွိသည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။