တရုတ္နုိင္ငံသည္ Asia-Pacific 6e ၿဂိဳဟ္တုကုိ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္

(GMT+08:00)2023-01-13 16:54:44  

   ေဘက်င္းစံေတာ္ခ်ိန္ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ ၂ နာရီ ၁၀ မိနစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ရွီးခ်မ္း ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးစခန္း၌ Long March 2C သယ္ေဆာင္ဒုံးပ်ံျဖင္႔ Asia-Pacific 6e  ၿဂိဳဟ္တုကုိ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ႔ၿပီး ယင္းၿဂိဳဟ္တုသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ ေခ်ာေမာစြာ ဝင္ေရာက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းၿဂိဳဟ္တုသည္ အဓိကအားျဖင္႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြက္ High throughput ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။