ျမန္မာနုိင္ငံ အမုိးနီးယားပုိက္လုိင္း စိမ္႔ထြက္မႈ ျဖစ္ပြား

(GMT+08:00)2023-01-13 16:55:13  

   ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခဲြခန္႔တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္ၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေရခဲစက္ရုံတစ္ရုံ၌ အမုိးနီးယား စိမ္႔ထြက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ လူ ၅၀ ခန္႔ အမုိးနီးယားဓါတ္ေငြ႔ ရႈရႈိက္မိသျဖင္႔ အသက္ရႈက်ပ္၍ ေဆးရုံသုိ႔ ပုိ႔ခဲ႔ရေၾကာင္း၊ ၁၂ ရက္ေန႔ည ၁၀ နာရီခဲြအခ်ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးသမားမ်ားသည္ စိမ္႔ထြက္မႈ ျဖစ္ပြားသည္႔ ပုိက္လုိင္းကုိ ပိတ္ထားႏိုင္ခဲ႔ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေသဆံုးသူ မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။