လွပေသာဟုန္ေဆြျမစ္ကမ္း

(GMT+08:00)2023-01-13 17:01:49  

ေဆာင္းရာသီတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္ လုိတ်န္႔ခရိုင္ ဟုန္ေဆြျမစ္ေဘးရွိ ေတာင္မ်ားသည္ တိမ္မ်ားႏွင့္ ျမဴခိုးမ်ားျဖင့္ ဝန္းရံထားကာ ရႈခင္းမ်ားက သာယာလွသည္။