အေမရိကန္အစိုးရသည္ အမည္မသိ မူမမွန္ ျဖစ္ရပ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးေန

(GMT+08:00)2023-01-13 16:49:39  

ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၁၂ရက္ေန႔က အေမရိကန္ DNI ႐ုံးမွ အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ပထမဆုံး အမည္မသိ မူမမွန္ ျဖစ္ရပ္(UAP) အစီရင္ခံစာ ေပၚထြက္ခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း အေမရိကန္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရပ္ေပါင္း ၅၁၀ တိုင္ၾကားခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနသည္ အမည္မသိ မူမမွန္ ျဖစ္ရပ္ ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာ ၃၆၆ ခုကို စစ္ေဆးေလ႔လာခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္ တစ္ဝက္သည္ မူမမွန္ဖြယ္ရာကုိ မေတြ႕ရွိဟု အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အမည္မသိ မူမမွန္ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ၿဂိဳဟ္သားမ်ားနွင္႔ ပတ္သက္သည္ဟု အေထာက္အထား မေတြ႔ရွိေသးေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။