ႏိုင္ငံမ်ားစြာက တရုတ္ခရီးသည္မ်ားကို ၾကိဳဆို

(GMT+08:00)2023-01-13 01:45:10  

မၾကာခင္က ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ တရုတ္ခရီးသည္မ်ားကို ၾကိဳဆိုရန္ ေပၚလစီမ်ား အတည္ျပဳျပဌာန္းၾကသည္။ ယခုလ ၁၁ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္က တရုတ္နုိင္ငံက ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈ B မ်ိဳး B အဆင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ တရုတ္ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားသားအသြားအလာ ယာယီစီမံခန္႔ခြဲမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတုိ႔က တရုတ္ခရီးသည္မ်ားကို ၾကိဳဆို၍ ျပည္ဝင္ ကန္႔သတ္မႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဟု ေၾကညာၾကေၾကာင္း၊ ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝက္ဘစိုက္ႏွင့္ twitterတြင္ တရုတ္ခရီးသည္မ်ားက ေမာ္လ္ဒိုက္ႏိုင္ငံသို႔ ခရီးသြားရန္ ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုသည္ဟု ေဖာ္ျပေၾကာင္း၊ ကေမၻာဒီးယား ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္သည္ ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ခရီးသည္၂သန္းလာေရာက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ေဖာ္ျပေၾကာင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားစေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက တရုတ္စကားေျပာတတ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီစဥ္ေပးျပီး ဘာလီကြ်န္းတြင္ ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ရပ္နားေသာ တရုတ္စားေသာက္ဆိုင္မ်ား တျဖည္းျဖည္းျပန္ဖြင့္၍ ေဒသခံ ခရီးသြား ေအဂ်င္စီမ်ားကလည္း တရုတ္ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးကာလတြင္ ခရီးသြားအစီအစဥ္မ်ား စီစဥ္ေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။