တ႐ုတ္ ပါးတာလင္ မဟာတံတိုင္းရွည္ႀကီးတြင္ ဒီႏွစ္ေဆာင္းရာသီ၏ပထမဆုံးအႀကိမ္ ႏွင္းက်လာသည္

(GMT+08:00)2023-01-13 16:59:50  

"ပါးတာလင္ မဟာတံတိုင္းရွည္ႀကီးတြင္ အခ်ိန္မီ ႏွင္းေကာင္းက်လာၿပီး အျဖဴေရာင္ေလးနဲ႔ႏွစ္သစ္ကူးကိုႀကိဳဆိုသည္"

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီအခ်ိန္က ၊တ႐ုတ္ ပါးတာလင္ မဟာတံတိုင္းရွည္ႀကီးတြင္ ႏွင္းမ်ားက်လာသည္။ ဒါဟာ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ရဲ႕ေဆာင္းရာသီတြင္ ပထမဆံုး က်လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွင္းပြင့္မ်ားသည္ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ခတ္ေနၿပီး မီးရႉးတန္ေဆာင္ႏွင့္ ရန္သူ ေမွ်ာ္စင္ေပၚ၌ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ညေန ၄ နာရီခန႔္တြင္ ႏွင္းမ်ား ပိုမိုထူထပ္လာကာ မဟာတံတိုင္းရွည္ႀကီး၏ ျမင္းစီးလမ္းကို ဖုံးလႊမ္းသြားၿပီး အေဝးရွိ ေတာင္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားက ေငြေရာင္မ်ားျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနေတာ့သည္။ ႏွစ္သစ္ကို သာယာလွပေသာႏွင္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကၿပီး တ႐ုတ္ပါးတာလင္ မဟာတံတိုင္းရွည္ႀကီးတြင္ လွပေသာႏွင္းမ်ားသည္ ေႏြဦးရာသီကိုႀကိဳဆိုရန္ ခမ္းနားထည္ဝါေသာပုံရိပ္ကို ေပၚလြင္လာသည္။