ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္တြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္မႈျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာ

(GMT+08:00)2023-01-13 01:42:01  

ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕ Sixth Street လမ္းမေပၚတြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက မိုးေတြခံၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့သည္။ ဤေနရာသည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ၿမိဳ႕တြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့မ်ား အမ်ားဆုံးေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္Countyေကာင္စီသည္ တျဖည္းျဖည္းျပင္းထန္လာေသာ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္မႈျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနဝင္ေရာက္ျခင္းကိုေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္Countyေကာင္စီက ထိုေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္အရ လူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္Countyတြင္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့သူ ၆.၉၁ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။