ယုန္ႏွစ္ နီးကပ္လာၿပီျဖစ္၍ ယုန္ရုပ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းတြင္က်ယ္

(GMT+08:00)2023-01-13 16:57:07  

ယုန္ႏွစ္ေႏြဦးပြဲေတာ္ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္သစ္အေငြ႔အသက္သည္ ေနရာတိုင္းတြင္ ျပည္႔စံုပါသည္။ ယုန္ရုပ္ ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လူအမ်ားႏွစ္သက္ၾက၍ အေရာင္းတြင္က်ယ္လာသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။