တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ ပထမဆုံး Hualong နံပတ္ ၁ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္အားေပး ယူနစ္သည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား

(GMT+08:00)2023-01-11 18:39:30  

ယမန္ေန႔ ၁၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ ပထမဆုံး Hualong နံပတ္ ၁ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္အားေပး ယူနစ္သည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းယူနစ္သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျပီး စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို႔ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းတိုးသြားၿပီကို ျပသထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။