ရွန္ဟိုင္း ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ တ႐ုတ္ရိုးရာဝတ္စံုကိုဝတ္ဆင္ၾကၿပီး ယြိယြမ္ဥယ်ာဥ္မွာက်င္းပသည့္ ရိုးရာဓေလ့ မီးထြန္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္

(GMT+08:00)2023-01-10 12:53:13  

 ယခုလ ၇ ရက္ေန႕က ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရွိ မိန္းကေလးမ်ားသည္ တ႐ုတ္ရိုးရာဝတ္စံု ျဖစ္တဲ့ ဟန္႔ဖူကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ယြိယြမ္ဥယ်ာဥ္တြင္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ျဖစ္ေသာ မီးပုံးမ်ားကိုင္ေဆာင္ကာ ရိုးရာဓေလ့ ႏွင့္အႏုပညာမီးထြန္းပြဲသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္  "ယုန္ႏွင့္နတ္သမီးခ်န္အယ္"ေရွးက်ေသာပုံစံကို သ႐ုပ္ေဆာင္ေသာအမ်ိဳးသမီးလည္းပါရွိပါသည္။