ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္ ခ်က္သမၼတ ဇယ္မန္တို႔ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင့္ ဆက္သြယ္

(GMT+08:00)2023-01-10 17:10:35  

ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ခ်က္သမၼတ ဇယ္မန္ ႏွင့္ ဗီီဒီယိုပံုစံျဖင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္က ျပီးခဲ့သည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကူးလူး ဖလွယ္ျပီး တရုတ္-ခ်က္ ဆက္ဆံမႈကို မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈအျဖစ္ ျမွင့္တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္က ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံမႈကို အေလးထားျပီး ခ်က္ႏိုင္ငံအား အေရးၾကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္အျဖစ္ တန္ဖိုးထား ေၾကာင္း၊ ခ်က္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းမြန္တည္ျငိမ္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးလိုၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ခ်မ္းသာမႈအတြက္ အက်ိဳးျပဳရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္အေနႏွင့္ လက္ေတြ႔က်ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ က်င့္သံုးမည္ျဖစ္ျပီး တရုတ္ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဇယ္မန္က တရုတ္ျပည္ႏွင့္အတူ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ျပီး ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါ၏ ဂယက္ရိုက္ခတ္မႈကို ေက်ာ္လႊားကာ ႏွစ္ဖက္အၾကား လူသြားလာမႈကို ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ေစရန္ လက္တဲြ ႀကိဳးပမ္းလိုေၾကာင္း၊ ဥေရာပ-တရုတ္ ဆက္ဆံမႈကို ေကာင္းမြန္ အဆင္ေျပစြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သိရွိရပါသည္။