ေစ်းမ်ားတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကား

(GMT+08:00)2023-01-10 12:55:03  

တရုတ္ရိုးရာ ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပဲြေတာ္ ေရာက္လာေတာ႔မည္႔အတြက္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေစ်းမ်ားအတြင္း ဝယ္ယူသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနၿပီး ႏွစ္သစ္ကူး အလွဆင္မႈ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူၾကတာေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပဲြေတာ္ အရိပ္အေငြ႔ကို ခံစား ရရွိေစသည္။