အာကာသ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အာကာသယာဥ္မႉးမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ႐ွာေတြ႕

(GMT+08:00)2023-01-10 12:58:56  

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ ည၈နာရီ ၉  မိနစ္တြင္ လူလိုက္ပါေသာ အာကာသယာဥ္ Shenzhou ၁၄သည္ ေျမကမၻာသို႔ ေဘးကင္းစြာ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ Shenzhou ၁၄၏ ျပန္လည္႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးတာဝန္သည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္္ ညအခ်ိန္ အပူခ်ိန္နိမ့္ေသာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အာကာသယာဥ္မႉးမ်ားကို  ရွာေဖြျခင္းျဖစ္၍ ခက္ခဲၿပီး အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင္း၊  က်ဴခၽြမ္ ျဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးစင္တာမွ အာကာသ႐ွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕သည္ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ၈ မိနစ္ အခ်ိန္ယူကာ ကယ္ဆယ္ေရးအကြာအေဝး ကီလိုမီတာ ၂၀ အတြင္းတြင္ အာကာသယာဥ္မႉးတို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ရွာေဖြေတြ႕႐ွိခဲ့ေၾကာင္းChina Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။