တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ Shijian-23 ၿဂိဳဟ္တုကို ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ့သည္

(GMT+08:00)2023-01-09 21:36:36  

ပီကင္းစံေတာ္ခ်ိန္ ဇန္န၀ါရီလ ၉ ရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဝင္ခ်မ္းအာကာသစခန္း၌ Long March 7A သယ္ေဆာင္ဒံုးပ်ံကို အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး Shijian 23 ၿဂိဳဟ္တုအား အာကာသထဲသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ၿဂိဳလ္တုသည္ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ပတ္လမ္းေၾကာင္းအတြင္းသို႔ ေခ်ာေမြ႕စြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လႊတ္တင္ေရးတာဝန္မွာ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။ Shijian 23 ၿဂိဳဟ္တုအား သိပၸံနည္းပညာစမ္းသပ္မႈမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ အတည္ျပဳမႈစသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အသုံးျပဳပါသည္။ ယခုအႀကိမ္တာဝန္သည္ Long March စီးရီး၏ ၄၅၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ပ်ံသန္းမႈျဖစ္သည္။