တရုတ္ခရီးသည္မ်ားအား ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း ကေမၻာဒီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ၾကီးဆို

(GMT+08:00)2023-01-09 21:57:57  

ကေမၻာဒီးယားခရီးသြားလုပ္ငန္းဝန္ၾကီး တြန္ကြမ္က China Media Groupမွ သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကို လက္ခံေျပာၾကားရာတြင္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံသည္ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ား၊ တရုတ္ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ျပည္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား အၿမဲတမ္း ၾကိဳဆိုပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

တြန္ကြမ္က တရုတ္ျပည္က အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ျပည္ပခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္စတင္ျခင္းသည္ ကေမၻာဒီးယားအတြက္ေရာ ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ပါ အက်ိဳးရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။