ဟိုေပျပည္နယ္ ရွင္ထုိင္ျမိဳ႕တြင္ ခမ္းနားထည္ဝါေသာ ေရခဲနံရံသည္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္

(GMT+08:00)2023-01-09 22:06:37  

ဇန္နဝါရီလ ၈ရက္ေန႔က ယူမိန္ေတာင္ရႈခင္းသာရပ္ကြက္တြင္ ေရခဲေတာင္တက္ ဝါသနာရွင္မ်ားသည္ ေရခဲနံရံေပၚ တက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

ယခုတေလာ ဟုိေပျပည္နယ္ ရွင္ထုိင္ျမိဳ႕ ယူမိန္ေတာင္ရႈခင္းသာရပ္ကြက္အတြင္းရွိ (၇)ထပ္ေရတံခြန္သည္ ခမ္းနားထည္ဝါသည္႔ေရခဲနံရံကုိ ျဖစ္ေပၚလာျပီး ခရီးသည္ အမ်ားအျပားကုိ ဆြဲေဆာင္လာပါသည္။ ေရခဲေတာင္တက္ ဝါသနာရွင္မ်ားသည္ သီးသန္႔ ကိရိယာမ်ားကုိ အသံုးျပဳျပီး နည္းျပမ်ား၏လမ္းညႊန္မႈျဖင္႔ ေရခဲေတာင္တက္မႈကုိ ထိေတြ႔ ခံစားကာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ထုိက္ေဟာင္ေတာင္၌ တမူထူးျခားေသာ ရႈခင္းသာတစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။