သက္တမ္းအႏွစ္၆၀ေက်ာ္ရွိသည္႔ ပီကင္းအလုပ္သမားအားကစားကြင္း ေဘာလုံးကြင္း ျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္မႈ ၿပီးစီး

(GMT+08:00)2023-01-08 16:19:00  

      ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၆ရက္ေန႔တြင္  ပီကင္းျမိဳ႔ အလုပ္သမားအားကစားကြင္း ေဘာလုံးကြင္းအသစ္တည္ေဆာက္ျပီးစီးပါျပီ။  ပီကင္းGuoAnေဘာလံုးအသင္းသည္လည္း ၄င္း၏အိမ္ကြင္းသို႔ ျပန္လည္ေရာက္႐ွိမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ျပည္႔ႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ သက္တမ္းႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေက်ာ္ရွိသည္႔ ပီကင္းအလုပ္သမားအားကစားကြင္းသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္း အေရးႀကီးဆုံးေသာ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈကို စတင္ခဲ့သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။