တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက COVID-19 ေရာဂါကို ဘီ အဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါအျဖစ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား စတင္က်င္႔သံုး

(GMT+08:00)2023-01-08 16:14:38  

        ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက COVID-19 ေရာဂါကို ဘီ အဆင့္ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါအျဖစ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးႏွင္႔ တိုက္ဖ်က္ေရး ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား စတင္ တရားဝင္ က်င္႔သံုးၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ျပည္လံုးမွ ကုန္းလမ္းဂိတ္စခန္းမ်ား ခရီးသည္ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ပံုမွန္ ျပန္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ လူဝင္လူထြက္ ႀကီးၾကပ္ေရး ဌာနမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

        ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊလီ အပါအဝင္ ကုန္းလမ္း နယ္စပ္ဂိတ္စခန္း ၈ ခုတြင္ ခရီးသည္ ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္လာၿပီး ေဟာင္ေကာင္ႏွင္႔ မကာအို ဆိပ္ကမ္း အျမန္လမ္းေၾကာင္းလည္း စနစ္တက် ပံုမွန္ျပန္ျဖစ္ လာေနၿပီ ျဖစ္သည္။