တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၄ သန္းက "Luopingosaurus" (လိုဖိန္ ဒိုင္ႏိုေဆာ) ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2023-01-07 17:14:33  

တ႐ုတ္သိပၸံအကယ္ဒမီ ေက်ာ႐ိုးရွိသတၱဝါႏွင့္ ေရွးေခတ္လူသားမ်ား သုေတသနဌာနမွ သုေတသီမ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ Luoping ခရုိင္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၄၄ သန္းရွိ ေျမယာတြင္ Pachycostosauridae တြားသြားသတၱဝါမ်ိဳးစိတ္သစ္တစ္ခုကို ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ၎ကို "Luopingosaurus"(လိုဖိန္ ဒိုင္ႏိုေဆာ)လို႔ အမည္ေပးထားခဲ့ပါသည္။