ေႏြဦးပြဲေတာ္မွာ ခရီးသြားလာဖို႔ က်ည္ဆန္ရထားမ်ားအသင့္

(GMT+08:00)2023-01-06 13:13:37  

၂၀၂၃ ခုႏွစ္ရဲ႕ ေႏြဦးပြဲေတာ္ေရာက္ရန္ နီးကပ္လာသလို ခရီးသြားဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ တရုတ္ရထားလမ္း ခ်င္တူးကုမၸဏီလီမိတက္ကလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈၿပီးသည့္ က်ည္ဆန္ရထားမ်ား စုစည္းထားကာ ေႏြဦးပြဲေတာ္ႀကိဳဆိုရန္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေလာေလာဆယ္ ခ်င္တူးက်ည္ဆန္ရထားအပုိင္းတြင္ ခရီးသည္တင္က်ည္ဆန္ရထား အမ်ိဳးအစား ၈ မ်ိဳးနဲ႕ စုစုေပါင္း ၁၅၅ စီး ရွိၿပီး ၎တို႔အားလုံးကို ေႏြဦးပြဲေတာ္ ပြဲေတာ္ရက္ကာလအတြင္း  အသံုးျပဳလည္ပတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။