တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရွိ မွ်ေဝခဲ့သည္ဟုတရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနဆုိ

(GMT+08:00)2023-01-06 13:12:10  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ကပ္ေရာဂါ စတင္ျဖစ္ပြားခ်ိန္မွစ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ သေဘာထားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအား သက္ဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝခဲ့ၿပီး မ်ိဳး႐ိုးဗီဇဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာ မ်ားကိုလည္း ပထမဆံုးမွ်ေဝၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ သက္ဆိုင္ရာ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ေဆးဝါး သုေတသနျပဳေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္ က ၅ရက္ေန႔ ပုံမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။