ဟိုနန္ျပည္နယ္ ရွယိခရုိင္၌ ျပန္လည္ရွင္သန္လာသည့္ ဂစ္တာအေခ်ာကုိင္လုပ္ငန္း

(GMT+08:00)2023-01-06 14:35:26  

ဟိုနန္ျပည္နယ္ ရွယိခရုိင္ ထုိက္ဖိန္ျမိဳ႕နယ္ လ်ဴဟြာယြမ္ရြာသည္ ဂစ္တာ အေခ်ာကုိင္သည့္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လာျပီး ေက်းလက္ေဒသ ျပန္လည္ရွင္သန္ေစေရး ကုိ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ လြန္ခဲ႔သည္႔ရက္မ်ားတြင္ ယင္းရြာ၏ ဂီတတူရိယာကုမၸဏီမွ ဂစ္တာထုတ္လုပ္ေရးအလုပ္ရံုတြင္ အလုပ္မ်ားလ်က္ရွိၿပီး  အလုပ္သမားမ်ားသည္ ေအာ္ဒါမ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ေနၾကေၾကာင္း၊ ဂစ္တာမ်ားကုိ အေရာင္တင္ျပီး အသံညွိကာ ထုပ္ပုိး၍ တရုတ္ေဒသအရပ္ရပ္သုိ႔ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။